अपडेट्स

पदाधिकारीहरु

बालानन्द पौडेल

माननीय अध्यक्ष

जुध्द बहादुर गुरूङ

माननीय सदस्य

अमर राज मिश्र

माननीय सदस्य

विपिन राज निरौला

माननीय सदस्य