फोटो ग्यालरी सूची

Image

सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै

Image

क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (गोदावरी, १५ र १६ कात्तिक, २०७५)

Image

स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

Image

Seminar on "Intergovernmental Fiscal Relations: The Role of the Independent Finance Commission

Image

आयोग र नेपाल सरकारका सचिवहरुबीच अन्तर्क्रिया

Image

आयोग र प्रदेश सरकारहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम