फोटो ग्यालरी सूची

Image

माननिय प्रदेश प्रमुखहरुसँग आयोगको प्रथम विर्षिक प्रतिवेदन पेश ।

Image

प्रदेश सरकार सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम

Image

सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै

Image

Seminar on "Intergovernmental Fiscal Relations: The Role of the Independent Finance Commission